Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Aktualności

Zalecenia - SARS

Informacja

Zgodnie z rekomendacjami ministerstw zdrowia dotyczacymi realizacji zadań wynikajacych z działalnosci środowiskowego domu samopomocy bonitum , zaleca się :

  1. Obligatoryjne zamykanie dzrwi wejściowych,
  2. Dezyfekcje rąk przez wszytkie osoby przebywające na terenie środowiskowego domu dostepnymi płynami do dezynfekcji,
  3. Bezwzględny zakaz przebywania na terenie placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działań,
  4. Przebywanie w szatni tylko w ograniczonej ilości 2 – 4 osób,
  5. Skuteczne mycie rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w widocznym miejscu w pomieszczeniach sanitarnych,
  6. Wrzucanie odpadów środków ochrony jednorazowego użytku do wyznaczonych pojemników

Zarząd stowarzyszenia bonitum

Kategoria: