Środowiskowy
Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się we Wrocławiu przy ulicy Komuny Paryskiej 28.
Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” to ośrodek wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 18 roku życia.

Nasza działalność skupia się na indywidualnych i zespołowych oddziaływaniach wspierająco-aktywizujących, opartych na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy.
Celem Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom, które mają trudności w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. W praktyce oznacza to rozwijanie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Galeria

W Domu znajdują się pomieszczenia wyposażone w urządzenia i meble oraz sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym:

 • sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
 • kilka wielofunkcyjnych pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, w tym w formie treningów,
 • pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego,
 • pokój wyciszenia,
 • wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej; dom zapewnia uczestnikom ciepły posiłek przygotowywany w ramach zajęć kulinarnych lub catering.
 • łazienki i toalety, oraz toaleta dla personelu;

Dom jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:

 • sprzęty do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty dostosowane do rodzaju prowadzonej terapii,
 • sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video.

Zasoby kadrowe

Group 144

W Domu zatrudnieni odpowiednio do potrzeb są pracownicy z określonymi w Rozporządzeniu kwalifikacjami, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego jest zgodny z obowiązującym standardem.

Terapie

Group 144
 • Arteterapia
 • Terapia kulinarna
 • Biblioterapia
 • Filmoterapia
 • Muzykoterapia
 • Terapia przez prace rękodzielnicze
 • Florystyka, ogrodnictwo, ochrona środowiska, ekologia
 • Zajęcia komputerowe, Obsługa Internetu
 • Plastyczna i malarska
 • Ergoterapia
 • Silwoterapia
 • Dogoterapia

Treningi

Group 144
 • Promocja zdrowia i trening higieniczny
 • Relaksacyjny
 • Budżetowy
 • Treningi doskonalenia czynności dnia codziennego i samoobsługi, zaradności życiowej
 • Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz trening umiejętności organizowania czas wolnego i rozwijania zainteresowań

TWOJA POMOC FINANSOWA

Chcesz przekazać Stowarzyszeniu Bonitum dobrowolną darowiznę?

Zobacz jak to zrobić?

1. Dzięki utworzonemu przez nas kontu na tym portalu zrzutka.pl, możesz w szybki i prosty sposób przekazać nam środki pieniężne.

Pokaż zrzutkę

2. Możesz również przelać darowiznę bezpośrednio na nasze konto bankowe:

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892

Dziękujemy! Zespół Bonitum

Partnerzy