Zarząd STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Aleksandra Ciechanowicz

Maciej Domagała

Członek Zarządu
Maciej Domagała

Henryk Masłowski

Członek Zarządu
Henryk Masłowski

Partnerzy