Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Informacje

Stowarzyszenie “BONITUM” powstało w 2014 r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne, w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Statutową działalnością Stowarzyszenia jest praca na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stowarzyszenie wspiera działania rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla swoich dzieci. Szczególnie dużo miejsca zajmuje organizowanie pomocy w przystosowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie poprzez aktywność w obszarze społecznym, zawodowym, rodzinnym i zdrowotnym.        Członkowie Stowarzyszenia BONITUM organizują wyjazdy o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, których celem jest usamodzielnianie podopiecznych. Współorganizujemy cykliczne imprezy sportowe (np. Dolnośląski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych). Nasi podopieczni i ich rodzice są członkami sekcji sportowych w Dolnośląskich Olimpiad Specjalnych. Podopieczni zdobywają liczne medale, zarówno na zwodach regionalnych, jak i ogólnokrajowych.

            Współpracujemy z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych w projekcie Trener Pracy - działamy w ten sposób na rzecz zwiększenia zatrudnienia zawodowego osób z niepełnosprawnością. 

            W gminie Czernica, wspólnie ze Stowarzyszeniem Handicap, zajmujemy się organizacją warsztatów, spotkań i wykładów zarówno dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich rodzin. Poruszamy wtedy tematy związane z aktywizowaniem rodziców do działań związanych z rozwojem dzieci. Prowadzimy edukację  związaną z zagadnieniami zdrowotnymi, począwszy od diagnozy, poprzez kwestie rozwoju fizycznego, seksualnego, psychicznego a kończąc na prawidłowej diecie.

            Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest powołanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej i  punktu diagnostyczno – terapeutycznego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Marzeniem osób działających w Stowarzyszeniu jest otworzenie wszystkich powyższych placówek w jednym miejscu, aby, wzorem rozwiązań skandynawskich, umożliwić dzieciom i ich rodzicom uzyskanie kompleksowej pomocy, opieki medycznej oraz terapeutycznej w jednym miejscu.