OSOBY FIZYCZNE
Jesteśmy dla Ciebie, teraz Ty masz okazję nam pomóc przekazując darowiznę na cele statutowe:

Aby wesprzeć nasze działania statutowe prosimy o wpłaty darowizn na nasze konto bankowe. Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Konto bankowe: 44 1090 2398 0000 0001 4774 5892
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:
Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– Organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– Prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

OSOBY PRAWNE (FIRMY)
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny, między innymi:
Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– Organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy.
– Prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Pieniężna darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Konto bankowe: 44 1090 2398 0000 0001 4774 5892
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Partnerzy