KRS: 0000531998Skopiuj KRS

Przekaż swojego podatku

Przekaż 1.5% swojego podatku na rzecz Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum”.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, której celem statutowym jest systematyczna poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnych intelektualnie.

Przekazując nam 1.5% podatku, pomożesz naszym Podopiecznym – dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

KRS: 0000531998Skopiuj KRS

JAK PRZEKAZAĆ 1.5%? TO BARDZO PROSTE!

W deklaracji podatkowej znajdziesz rubrykę: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1.5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”.

W polu: „numer KRS” wpisz: „0000531998”, a w miejscu
„Wnioskowana kwota” – wpisz kwotę 1.5% wyliczonego
podatku należnego.