DLACZEGO ZAPRASZAMY STUDENTÓW NA PRAKTYKI DO ŚDS BONITUM?

Praktyki studenckie w środowiskowym domu samopomocy mogą być niezwykle wartościowe z kilku powodów:

Doświadczenie praktyczne: Praktyki w środowiskowym domu samopomocy zapewniają Wam niezwykłą okazję zdobycia bezpośredniego doświadczenia w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. To nie tylko abstrakcyjna teoria z książek, lecz konkretne doświadczenie praktyczne, które pozwala Wam bezpośrednio stosować w praktyce to, czego uczycie  się na zajęciach teoretycznych.

W środowisku domu samopomocy napotykamy się na realne sytuacje i problemy, czasami nawet te, o których w podręcznikach się nie wspomina. Naszym celem jest wsparcie Was w praktycznym zrozumieniu, jak wykorzystać zdobytą wiedzę. Przygotujemy Was na trudne momenty, pomożemy radzić sobie z różnymi emocjami i doskonalić umiejętności komunikacyjne. Dzięki temu doświadczeniu będziecie mogli lepiej zrozumieć, jakie są rzeczywiste potrzeby osób, z którymi pracujemy, oraz jak skutecznie odpowiadać na nie w praktyce. My też uczymy się z naszymi podopiecznymi życia.

Rozwój umiejętności interpersonalnych: Każdego dnia pracując z różnorodnymi osobami o różnych potrzebach, będziecie mieć możliwość rozwijania  swoich umiejętności komunikacji, empatii i rozwiązywania problemów. Ta praktyka nauczy Was jak efektywnie komunikować się i współpracować z innymi.

W trakcie naszych praktyk pokażemy Wam różne metody komunikacji oraz sposób wykorzystania tzw. zasady milczenia. Nauczymy Was, kiedy i jak unikać trudnych sytuacji oraz jak radzić sobie z własnymi lękami. Wspólnie przepracujemy także różne reakcje emocjonalne, takie jak śmiech, płacz czy krzyk, abyście potrafili je kontrolować i odpowiednio reagować w różnorodnych sytuacjach. Naszym celem jest przygotowanie Was do skutecznego i empatycznego radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, które mogą się pojawić w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.

Wspieranie społeczności lokalnej: Praca w środowiskowym domu samopomocy pozwoli Wam czuć się częścią świadomej społeczności a poprzez świadczenie pomocy osobom potrzebującym, da Wam możliwość zastania ambasadorem ONI. To doświadczenie może przynieść Wam nie tylko satysfakcję, ale także głębokie poczucie spełnienia. Widząc bowiem, jak nasza praca bezpośrednio wpływa na życie innych ludzi, odczuwamy satysfakcję z tego, że możemy być istotną częścią ich wsparcia i rozwoju.

To uczucie głębokiego spełnienia daje nam motywację do kontynuowania naszej pracy i poszukiwania nowych sposobów, aby jeszcze lepiej służyć potrzebom społeczności, w której działamy. Bezpośredni kontakt z osobami, które borykają się z różnorodnymi problemami życiowymi, pomaga nam lepiej zrozumieć naturę tych problemów i szukać skutecznych rozwiązań. To niezwykle wartościowe doświadczenie, które poszerzy Waszą świadomość społeczną. To działa !

Możliwość budowania relacji: Praktyki w domu samopomocy dają mi okazję do budowania trwałych relacji zarówno z osobami, którym pomagam, jak i z innymi pracownikami socjalnymi i wolontariuszami. To nie tylko pomoc dla innych, ale także szansa na nawiązanie cennych więzi międzyludzkich.

Poprzez zaangażowanie się w pracę z różnorodnymi ludźmi, chcemy tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia. Wiemy, że to właśnie relacje międzyludzkie stanowią fundament udanej pracy społecznej, dlatego stawiamy na ich budowanie podczas praktyk w domu samopomoc. Zależy nam bardzo na budowaniu trwałych relacji, może niektórzy z Was zostaną z nami jako nasi wolontariusze, asystenci, pracownicy.

Kontakt:
Aleksandra Ciechanowicz, e-mail: a.ciechanowicz@bonitum.org