WOLNOTARIAT

„Mądry wolontariat to taki, który przynosi korzyści wszystkim stronom. Firma zyskuje m.in. zmotywowanych pracowników, utożsamiających się z miejscem pracy oraz efektywniejszych działaniu, a także zwiększa swoją wiarygodność na rynku, co przekłada się na wzrost jej konkurencyjności oraz generowanie wyższych zysków.”

Krzysztof Więckiewicz
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
(społeczna odpowiedzialność biznesu)
wolnotariat

Dlaczego warto wdrażać wolontariat pracowniczy i wspierać zaangażowanie społeczne pracowników

Firmy? Wolontariat ale jaki? Kto może zostać wolontariuszem? Co stanowi o sukcesie wolontariatu?

Wolontariat zakłada zawsze pewną wymianę.

W przypadku wolontariatu pracowniczego można na tę wymianę spojrzeć bardzo szeroko, biorąc pod uwagę wszelkie korzyści dla wizerunku firmy płynące z tego typu działań oraz te, których doświadczą sami beneficjenci podejmowanych inicjatyw, w pośrednim lub bezpośrednim kontakcie z pracownikami.

Ludzie pracujący w firmach są zwykle bardzo wartościowymi wolontariuszami. Dzieląc się z innymi swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zyskują jednocześnie poczucie angażowania się na rzecz słusznych idei. Często poza wolontariatem pracowniczym nie mają możliwości, aby na szerszą skalę działać społecznie.

Wolontariat wielu ludziom kojarzy się tylko z ciężką pracą i bardzo trudnymi sytuacjami, np. wolontariatem w hospicjach. Brakuje świadomości, że wolontariat odpowiada na wiele różnych potrzeb i nie zawsze wymaga wyjątkowej odporności psychicznej czy ogromnego nakładu czasu ale   zawsze powinien łączyć się z odpowiedzialnością. Być odpowiedzialnym wolontariuszem to znaczy ufać swoim umiejętnościom emocjonalnym, komunikacji społeczne, wiedzy i elastycznie patrzeć na potrzeby otaczającego świat. Pamiętajmy, że skoro zmieniająca się rzeczywistość nas zachwyca lub uwiera, podobnie może być z tymi którym dedykujemy nasz wolontariat. Umiejętność wyjścia ze swojej strefy komfortu dla pokonania barier świadczy o odpowiedzialność ale nie jest konieczna przy wolontariacie. Każda forma pomocy jest wsparciem. Realna potrzeba-realne wsparcie, nikt nie oczekuje, że przeniesiemy przysłowiową górę razem z Mahometem ale już  zerwanie jabłek w sadzie z ONI jest w naszym zasięgu, chyba ze kogoś boli kręgosłup i woli tylko liczyć skrzynki.

Większość respondentów (czyli menagerów) pytana o korzyści wolontariatu pracowniczego  wymieniała korzyści, jakie przynosi on firmie:

 • budowa nowych relacji z partnerami społecznymi i pogłębienie dotychczasowych;
 • możliwość angażowania się w działania wolontariatu partnerów biznesowych firmy, np. dostawców;
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników i poziomu ich identyfikacji

z firmą;

 • lepsza atmosfera w firmie , „pozytywne nastawienie ludzi do siebie, a przecież firma to ludzie”;
 • zwiększenie motywacji pracowników;
 • przyjęcie przez pracowników ról ambasadorów firmy w środowisku lokalnym;
 • integracja pracowników, w tym pracowników różnych działów i regionów;
 • pozyskanie nowych formuł rozwoju kompetencji pracowników, np. umiejętności koordynacji projektu, pracy w zespole, komunikacji i raportowania efektywności podejmowanych działań;
 • zwiększenie świadomości pracowników na temat ważnych dla firmy wartości oraz celów społecznej  odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego;
 • wzmocnienie wizerunku firmy jako lidera CSR;
 • wzmocnienie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy, który tworzy przyjazną atmosferę pracy i dba o rozwój pracowników.

A gdyby to odwrócić ? Pewnie zgodzicie się ze mną, że można śmiało zastosować to do korzyści jakie  otrzymują beneficjenci – organizacje. Kilka z w/w na pewno istotnie wpływają na NGO-sy których większości stanowią organizacje zbudowane z potencjału ludzi mających różne kompetencje.

Kiedy osiągniemy sukces?

Sądzę, że zmiany jeśli powinny nastąpić w naszej współpracy, muszą objąć kluczowe kwestie tj.:

 1. PO PIERWSZE: KONSEKWENCJA I NASTAWIENIE NA DŁUGOFALOWE DZIAŁANIE : tworzenie programów grantowych;
 2. ZAANGAŻOWANIE KOORDYNATORÓW: promowanie wolontariatu w firmie za pomocą zwykłego maila, newslettera, jak również narzędzi takich jak intranet czy specjalny portal dla wolontariuszy lub sieci korporacyjnej;
 3. ODPOWIADAMY NA OCZEKIWANIA ORGANIZACJI KTÓRYM CHCEMY POMÓC, ALE I NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW: pokazywanie efektów działań i prezentacja sylwetek wolontariuszy;
 4. STAŁA KOMUNIKACJA: użyciu narzędzi komunikacji wewnętrznej , kanały komunikacyjne
  z wybranymi organizacjami NGO, możliwość bezpośredniej ewaluacji po wydarzeniu;
 5. ELASTYCZNOSĆ WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO nawet w czasie trwania projektu, możliwość zmian .

Przykład :

Chcąc ułatwić zadanie tym, którzy chcą poświęcić swój czas na prace społeczne, w 2008 roku Coca-Cola HBC Polska uruchomiła nowy program „Wolontariusz po radosnej stronie życia” pozwalający firmie w systematyczny sposób wspierać przedsięwzięcia wybierane przez samych wolontariuszy.

Pracownicy zgłaszają propozycje przedsięwzięć, które ich zdaniem pomogą rozwiązać konkretny problem społeczny w lokalnym otoczeniu; najciekawsze propozycje wybiera Kapituła Konkursu. Zespoły wolontariuszy otrzymują ze strony firmy wsparcie finansowe na pokrycie bezpośrednich kosztów związanych z danym przedsięwzięciem (do 5 tysięcy złotych na pojedynczy projekt).

W 2010 roku w programie udział wzięło 370 pracowników Coca-Cola HBC Polska, którzy łącznie przepracowali prawie 3000 godzin. I tego sobie życzmy!

Kto może zostać wolontariuszem?

Każdy, ale to zakładałoby  istnienie idealnego otoczenia dla tego typu działań a sami wiemy, że tak nie jest i nigdy nie będzie, ponieważ zaburzyłoby to istotę wolontariatu: dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Społeczeństwo altruistyczne to utopia, ale społeczne zaangażowane już nie. Sam wolontariat przeszedł już długą drogę zmian, od społecznie akceptowalnego, do społecznie wstydliwego poprzez modę na bycie wolontariuszem , mecenasem wielkich obywatelskich akcji, filantropem. Teraz następuje proces budowania świadomej intencji pomagania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, społecznych zależności, obowiązującego prawa. Pomagają w tym wielkie akcje (Orkiestra Owsiaka, Szlachetna Paczka itp.) ale i realna potrzeba odbiorców co pokazała nam pandemia COVID-19.

Z mojego doświadczenia jako osoby zarządzającej organizacją pozarządową (NGO) wynika, że kluczowe jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, akceptacji i współpracy. To właśnie te elementy stanowią fundament naszej działalności i determinują nasze sukcesy. Spontaniczne akcje, jakie następują w naszym otoczeniu, są efektem tych trzech kluczowych elementów. Jednakże, zdaję sobie sprawę, że bez solidnej i wiarygodnej historii, nasza misja może zakończyć się fiaskiem jeszcze na etapie jej realizacji. Dlatego niezmiernie istotne jest posiadanie kapitału ludzkiego, odpowiedniego zaplecza, wykorzystanie technologii, umiejętna obecność w mediach społecznościowych oraz innowacyjne pomysły. To wszystko składa się na kompleksową strategię, która umożliwia nam skuteczne działanie i realizację naszych celów.

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego i elastycznego programu wolontariackiego, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla was, jak i dla naszego zespołu w Wrocławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM.

Odpowiedzi na naszą ankietę pomogą nam zrozumieć wasze potrzeby oraz oczekiwania w zakresie wolontariatu. Wierzymy, że każda propozycja może przyczynić się do powstania innowacyjnych rozwiązań, dlatego zależy nam na pozyskaniu jak najszerszego wachlarza opinii.

W razie pytań, sugestii lub wątpliwości dotyczących naszej definicji wolontariatu, zachęcamy do kontaktu. Uważamy, że komunikacja stanowi kluczowy element sukcesu wolontariatu.

Prosimy o wypełnienie ankiety

  Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie!

  Jeśli nie wiesz co wybrać a jednak chciałbyś coś z nami zrobić ,przejrzyj propozycje:

  1. Zajęcia jednodniowe Bonitum Adventure wyjazdy dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wyjazdy w ramach Turystycznego Bonitum ( sobota lub niedziela) połączone z grą terenową ;
  • zajęcia w zagrodzie Alpak (alpakoterapia) we Wrocławiu Świniary,
  • gry terenowe w Lesie Osobowickim we Wrocławiu ,
  • udział w zajęciach dogoterapy w terenie,
  • gry edukacyjne,
  • zawody sportowe,
  • wspólna jazda rowerem , itp.
  1. Wspólne w ZOO Wrocławski.
  2. Zajęcia z gotowaniem , pieczenie chleba lub cokolwiek z naszej książki kucharskiej SMAKI BONITUM.
  3. Zajęcia malarskie w terenie.
  4. Klub wędkarski nad Odrą.
  5. Zorganizowanie zajęć sportowych : wspólny trening lekkoatletyczny na Stadionie Olimpijskim, gra w koszykówkę, organizacji biegu, marszobiegu, przygotowanie wspólnego startu drużyn w imprezach sportowych;
  6. e-wolontariat:
  • (współ)tworzenie stron internetowych, komputerowych gier edukacyjnych lub aplikacji,
  • redakcja newsletterów,
  • tworzenie grafik,
  • udział w burzach mózgów organizowanych online, dzielenie się wiedzą i  pomysłami
  • przez internet,
  • udzielanie porad przez internet,
  • tłumaczenie tekstów,
  • redakcja i korekta językowa dokumentów,
  • szeroko pojęta promocja (np. działania w social mediach, informowanie o akcji społecznej
  • czy zbiórce charytatywnej online),
  • rozwój fundraisingu organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi,
  • pomoc w organizowaniu wydarzeń w przestrzeni online (np. warsztatów, webinariów,
  • biegów charytatywnych online).

  To tyle, ale może wpadniesz jeszcze na coś ….

  Kontakt:
  Aleksandra Ciechanowicz, e-mail: a.ciechanowicz@bonitum.org