Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Dokumenty dodatkowe

Dokumenty dodatkowe

  • podanie do Kierownika o przyjęcie do ŚDS BONITUM,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (o ile takie posiada),
  • odcinek reny lub emerytury (może być również zaświadczenie z ZUS/KRUS), zaświadczenie o dochodach innych członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • ksero wypisów ze szpitala lub innej dokumentacji medycznej (z ostatnich 3 lat),
  • ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłkówi świadczeń z działu świadczeń rodzinnych,
  • w przypadku przyznanych usług opiekuńczych – ksero decyzji,
  • jeżeli osoba, która stara się o przyjęcie do ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora – ksero takiej decyzji,
  • informacja dotycząca dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ; osoby zatrudnione na umowę o pracę – zaświadczenie z kwotą dochodów brutto oraz netto.
Kategoria: