ONI Górą

Napisz cos o górach. Niby proste ale jak opisać góry w kontekście ONI? Przecież niewielu ludzi tak naprawdę wie, co oznacza ten skrót, a jak już go rozwikła, zadaje sobie pytanie : Po co w góry zabierać Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie? No właśnie, ja też zadaje sobie to pytanie od wielu lat, sama będąc matką Hanny (ONI) nieustanie wątpię w sens tych działań. Dopóki nie spotkam na swojej drodze tych, którzy w górach dla ONI widzą to, czego ja nie dostrzegam. Piękno, Bezkres, Wolność?

Raczej poczucie przynależności. Do przyrody, świata, ludzi, celu. Pomimo ostracyzmu, wstydu (tak każdy z rodziców Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie tego doświadcza), samotności, depresji, bezradności. Każdy z nas chce tam być. Przekraczać granice, dążyć do celu, budować nowe wspólnoty, być ich częścią. Powiecie, że to wielkie słowa ale dla czego uważacie, że wielkie słowa się nie należą ONI i ich rodzicom? Są dla mnie ludźmi mającymi jeden cel : dobro swoich dzieci. Każdy skrawek tego dobra osiągalny lub nie stanowi o ich determinacji, miłości, poświęceniu, walce. Czy to nie najlepsza reklama dla gór? Wszystko, co łączy pokonanie strachu przed zdobyciem szczytu, jest bowiem codziennością rodziców ONI. Ale jak już zdobędą ten szczyt, ich miara szczęści jest niewyobrażalna, radość najszczersza, jaką udaje mi się przeżyć.

IMG_1187
IMG_5931

Galeria

Szczyt

To pokonanie własnego strachu, przed bezradnością rodzica ONI. No bo jak na wózku, z padaczką, niedowidzeniem , autyzmem pchać się w góry?

Szczyt

To zaufanie do siebie samego i do ludzi, którzy mówią: dacie radę, damy radę ,jesteśmy obok.

Szczyt

To pieniądze. Tu nawet nie będę się rozpisywać. Ci co organizują takie wyjazdy dla ONI wiedzą o co chodzi, ci co nie chcą wiedzieć nigdy się nie pytają.

Szczyt

To bezpieczeństwo. To ludzie gór otwarci na turystykę ONI. Kocham ich za to miłością bezgraniczną i z serca dziękuję za to że rozumieją. Zosia Wetula, Janusz Gołąb i ich Przyjaciele od kliku lat pokazują nam Tatry, Jarek i Asia Pieniakowie wspierają nas w Sudetach, a kadra ŚDS Bonitum jest najlepszą ekipą mądrych i odpowiedzialnych ludzi jaką znam.

Szczyt

Rozwój turystyki osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z chorobami współistniejącymi oraz seniorów wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia różnorodność potrzeb tych grup społecznych. Zarówno społeczeństwo, jak i branża turystyczna muszą być otwarte na zmiany, które są niezbędne dla stworzenia bardziej inkludującego środowiska turystycznego. Tyle definicja. A codzienność to :

 • dostosowanie infrastruktury turystycznej, takiej jak hotele, atrakcje turystyczne, ścieżki turystyczne czy transport publiczny, do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz seniorów. To oznacza stworzenie udogodnień takich jak windy, rampy, szerokie chodniki czy też łatwo dostępne toalety;
 • przygotowanie personelu branży turystycznej, w tym pracownicy hoteli, przewodnicy, obsługa transportu czy restauratorzy, powinni być przeszkoleni w obsłudze osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Wiedza na temat specyficznych potrzeb tych grup społecznych oraz umiejętność zapewnienia im wsparcia i zrozumienia jest bowiem kluczowa;
 • informacje dotyczące dostępności obiektów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, chorobami współistniejącymi i seniorów były łatwo dostępne i zrozumiałe. To może obejmować informacje na stronach internetowych, w przewodnikach turystycznych oraz w materiałach reklamowych;
 • organizowanie specjalnych programów turystycznych, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, chorobami współistniejącymi i seniorów, może być bardzo korzystne. Takie programy mogą obejmować dostosowane atrakcje, wycieczki oraz specjalistyczne usługi przewodnickie;
 • wsparcie rodzin i opiekunów, czyli wytchnienie. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz chorobami współistniejącymi, a także seniorzy, często podróżują z rodziną lub opiekunami. I to jest kluczowe, aby zapewnić wsparcie opiekunom podczas podróż. By czuli się bezpiecznie, nie obarczeni presją opieki 24/24, dbania w każdym najdrobniejszym szczególe o komfort podopiecznego. My, chcemy by w sytuacjach kryzysowych mieli oparcie w drugiej osobie, bo przecież różne sytuacje mogą ich spotkać jak każdego turystę ( kradzież, zapomnienie dokumentów, choroba , obsługa różnych aplikacji itp.). I co najważniejsze, by sami mieli czas dla siebie, by zapomnieli o tym wszystkim co ogranicza ich jako jednostkę, my to chcemy robić i my to robimy.

Jakieś CTA – wezwanie do działania napisać

Nasze zaangażowanie w dziedzinie turystyki koncentruje się na organizacji wyjazdów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych oraz wypraw górskich dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo oraz ich opiekunów. Poprzez udział w różnych formach turystyki, starannie rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne OzN, promując jednocześnie aktywny tryb życia i integrację społeczną. Dla nas ważne jest nie tylko dostarczenie im nowych doświadczeń poprzez podróże, ale także wspieranie ich rozwoju osobistego oraz budowanie silnych więzi społecznych. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych podopiecznych i z radością obserwujemy, jak rozwijają się dzięki różnorodnym formom aktywności turystycznej.

Całość prezentacji opiera się o doświadczenia najbardziej aktywnych uczestników Turystycznego Bonitum – rodziny Pieniaków.

Szlaków w Sudetach jest dużo, jednak nie uwzględniają nowych trendów w turystyce górskiej jak pojawienie się idei zdobywania Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów ale przede wszystkim idei lokalnych jak np.:

 • Korona Sudetów Polski *Korona Wojcieszowa;
 • Włóczykij Sudecki;
 • Korona Gór Kaczawskich;
 • Korona Gór Bardzkich

Powoduje to, że turyści poszukują nowych przejść i zdobycia nowych szczytów...a one istnieją używane od lat, choć nie są oznaczone.

Duża ilość szlaków obecnie poprowadzonych w pewnych częściach prowadzi przez drogi lokalne, ze zwiększoną istotnością ruchu samochodowego. Dzisiaj jest to wręcz niebezpieczne i warto przemyśleć zmianę ich poprowadzenia, by właśnie unikały ruchu drogowego.

Masowa wycinka drzew powoduje zupełnie zmienioną charakterystykę szlaków. Także opuszczanie rejonów wiejskich na korzyść miast powoduje, że przejście przez takie miejsca jak w Górach Kaczawskich ma zupełnie inny wymiar turystyczny.

Nasza prezentacja opisuje warianty szlaków w poszczególnych pasmach, często sankcjonujące realizację celów wynikających właśnie z różnego rodzaju Koron jak np. wejście na Koło Obserwatora w okolicach Bogatyni, gdzie dzisiaj nie ma szlaku. Wiąże się to z koniecznością ich oznaczenia, zbudowania tablic edukacyjnych tam gdzie może to mieć istotne znaczenie, oznaczenia szczytów tam gdzie tego nie ma oraz zbudowania np. ambon turystycznych do obserwacji pasm górskich i ich szczytów, wiat wypoczynkowych i w niektórych miejscach parkingów, ich uporządkowania jeżeli dzisiaj istnieją w układzie samowolki.

W związku z tym, że są to krótkie warianty uzupełniające istniejącą siatkę, z natury mają charakter szlaku czarnego i takie są nasze propozycje. Jednak, można je połączyć w całość i wtedy mogą mieć zupełnie inny charakter, który musi być rozważony po analizie szlaków obecnych w okolicach.

Nasze poszukiwania eksplorują istniejące ścieżki, powodując zwiększenie atrakcyjności danych pasm/regionów jak przejście Gór Izerskich w układzie Północ-Południe z wykorzystaniem elementów turystycznych o świetnych wartościach turystycznych jak Rysianka na Grzbiecie Kamienickim, czy też przejście wzdłuż krawędzi kopalni Stanisław.

Staraliśmy się nie wytyczać szlaków, które mogą mieć kontrowersyjny charakter natury przyrodniczej. Dla nas ochrona lasów, zwierząt jest w priorytecie.

Jednak chcielibyśmy wykorzystać to co już istnieje by nawet osoby na wózkach mogły przejechać do ciekawych miejsc turystycznych jak Szwedzkie Skały.

Mamy nadzieję, że akceptacja tych propozycji pozwoli także na przejście szlaków w nowej wersji turystyki górskiej również dla osób z niepełnosprawnościami.

  Partnerzy