Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Opis projektu:

finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ; okres realizacji: 01.01.2023 r – 31.12.2023r; wartość zadania 331. 707,20 zł;(liczba uczestników 26)

Całkowita kwota dotacji: 331 707,20 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem, 20/100)

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Uczestnicy projektu: 26

Oferowane wsparcie w ramach programu:

Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona w 3 stopniowym procesie rekrutacyjnym:

Osoby do kontaktu:

Pliki do pobrania
Dokumentacja Pobierz
Dokumenty do pobrania Pobierz
Harmonogram wsparcia Pobierz
Zapytania ofertowe Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892