ONI w sporcie – dolnośląscy mistrzowie sportów zimowych

Opis projektu:

Projekt to kolejnej odsłona naszego cyklu reportaży, w którym tym razem po historii Jarka i Kamila („Nasze Góry’) chcemy podzielić się historią niesamowitej determinacji i pasji i opowiedzieć historię Hanny C., reprezentantki Dolnego Śląska w narciarstwie zjazdowym na Europejskim Mitingu Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych w Zakopanem 2023 roku.

Hanna jest jedyną zawodniczką z Dolnego Śląska wśród ponad stu sportowców, którzy rywalizowali w tej prestiżowej imprezie. W towarzystwie reprezentantów z wielu krajów, Hanna stanowiła godnego reprezentanta regionu i kraju. Jej droga do sukcesu nie była łatwa – zaczęła uprawiać narciarstwo zjazdowe w wieku 11 lat, trenując razem z pełnosprawnymi sportowcami, gdyż nie było wówczas dedykowanych szkół ani trenerów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jednak to, co wyróżnia Hannę, to nie tylko jej determinacja, ale również regularność i ciężka praca. Przez cały rok przygotowuje się do zimowych startów poprzez cykl treningów pływackich i siłowych, odbywających się trzy razy w tygodniu. Dzięki swojemu zaangażowaniu, Hanna osiąga liczne sukcesy, zdobywając medale zarówno na arenie regionalnej, jak i krajowej – jest wicemistrzynią Polski w slalomie gigancie i zjeździe. Dla Hanny udział w Europejskim Mitingu Narciarstwa Alpejskiego był ogromnym wyróżnieniem i życiowym sukcesem. Pomimo pandemii COVID-19, która uniemożliwiła jej ostatni start, nie poddała się i dalej pracowała nad swoim rozwojem sportowym.

Ten reportaż nie tylko opowiada historię związku z narciarstwem zjazdowym, ale także jest formą inspiracji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chcemy pokazać, że marzenia można spełniać, mimo wszelkich przeciwności, oraz zachęcić rodziców i opiekunów do wspierania swoich dzieci w realizacji ich pasji. Wierzymy również, że nasza historia dotrze do zawodowych sportowców, trenerów i działaczy sportowych, by zauważyli potencjał zawodników z niepełnosprawnością intelektualną i dali im szansę na rozwój swoich talentów.

#RówniWPasji to nie tylko hasło, to idea równości szans i możliwości, które chcemy promować poprzez nasze działania. Dzięki zaangażowaniu naszej bohaterki oraz wsparciu środowiska, będziemy dążyć do tego, by każdy mógł realizować swoje marzenia i osiągać swoje cele.

Cele projektu:

  • Stymulowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez różnorodne dziedziny życia społecznego i zawodowego.
  • Zaspokojenie potrzeb społeczności ONI oraz ich wsparcie przez promowanie dostępu do aktywności sportowych.
  • Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w  życiu społecznym.

Realizacja Zadania:
Wyprodukowanie reportażu.

Korzyści:

  • Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich integracja w życie społeczności lokalnej.
  • Wzrost świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako regionu otwartego i przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasza audycja filmowa nie jest typowym obrazem dotyczącym niepełnosprawności intelektualnej. Nie staramy się ukazać lukrowanej rzeczywistości z reklamówki, ani też nie chcemy epatować martyrologią. Pragniemy zamiast tego skupić się na uniwersalnej ludzkiej wartości, którą reprezentują nasi bohaterowie. Celem naszej audycji jest zachęcenie odbiorców do pozytywnego nastawienia poprzez dawkę humoru i sarkazmu, oraz uczuciem podziwu. Chcemy przedstawić aktywnych i fantastycznych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale również cieszą się życiem w pełni. Chcemy również poprzez reportaż spróbować zmienić wykreowany społecznie wizerunk osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chcemy pokazać, że są one zdolne do budowy nowych form relacji społecznych oraz kreatywnego i ciekawego sposobu pokonywania własnych słabości poprzez zdobywanie szczytów swoich sportowych możliwości.

Całkowita kwota dotacji: 32 763,00 zł
Wkład własny: 8 551,00 zł

Okres realizacji projektu: 20.06.2023 – 31.10.2023

Uczestnicy projektu:
Niepełnosprawni intelektualnie dorośli posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Osoby do kontaktu:
Sabina Chudzyńska, s.chudzynska@bonitum,org, tel.602 431 319

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892