ONI w sporcie Promowanie aktywności ON w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego

Opis projektu:
Niniejsza oferta dotyczy realizacji zadania E : promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. które zakłada promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego. Nasze działania będą miały szeroki zakres i przyczynią się do zaspokojenia potrzeb społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI), ich rodziców, opiekunów, trenerów oraz terapeutów.

Cele projektu:

  • Stymulowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez różnorodne dziedziny życia społecznego i zawodowego.
  • Zaspokojenie potrzeb społeczności ONI oraz ich wsparcie przez promowanie dostępu do aktywności sportowych.
  • Integracja społeczności lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w  życiu społecznym.

Realizacja Zadania:

  • Przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii społecznej, której celem będzie promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na Dolnym Śląsku.
  • Promowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  • Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami, klubami sportowymi, szkołami oraz przedsiębiorstwami w celu zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do aktywności społecznych i zawodowych.
  • Wyprodukowanie audycji filmowej.

Korzyści:

  • Zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich integracja w życie społeczności lokalnej.
  • Wzrost świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako regionu otwartego i przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami.


Całkowita kwota dotacji:
10 000,00 zł
Wkład własny: 2 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 28.02.2023 – 31.03.2023

Uczestnicy projektu:
Niepełnosprawni intelektualnie dorośli posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Ciechanowicz , a.ciechanowicz@bonitum.org , tel. 609 477 218

Pliki do pobrania
Link do filmu Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892