Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i D – 30 miejsc

Opis projektu:

finansowane z budżetu województwa; okres realizacji: 1.07.2022r – 31.12.2024r.; wartość zadania 802 762,00 zł; (liczba uczestników 30 )

Całkowita kwota dotacji: 802 762 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa, 0/100)

Okres realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2024

Uczestnicy projektu: 30

Oferowane wsparcie w ramach programu:

Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona w 3 stopniowym procesie rekrutacyjnym:

Osoby do kontaktu:

Pliki do pobrania
Dokumentacja Pobierz
Dokumenty do pobrania Pobierz
Harmonogram wsparcia Pobierz
Zapytanie ofertowe Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892