Turystyczne Bonitum Moc Gór 2024

Opis projektu:

W ramach zadania „Turystyczne BONITUM Moc Gór 2024”, w terminie od 1 czerwca 2024 roku do 30 sierpnia 2024 roku, planowany jest wyjazd turystyczny dla 22 dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Niniejsza oferta dotyczy realizacji zadania 9 (organizowanie regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach).

Beneficjenci projektu to 22 osób zamieszkujących powiat wrocławski (gmina Czerica, gmina Siechnice, gmina Długołęka), m. Wrocław , niepełnosprawni intelektualnie dorośli , posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, niektóre z nich wymagają pomocy asystenta w wykonywaniu codziennych czynności, poruszaniu się ( w tym osoby na wózkach inwalidzkich, jedna niedowidząca ). Docelowym miejscem realizacji zadania jest miasto Zakopane, woj. małopolskie. Ze względu na outdoorową specyfikę wydarzenia, wszelkie aktywności będą odbywały się na świeżym powietrzu w atrakcyjnych turystycznie terenach zielonych Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwacie Przyrody Biała Woda Pieniny.

Cele projektu:

  • Celem wyjazdu będzie stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez udział w turystycznych atrakcjach i wydarzeniach. Przebywanie w nowym środowisku oraz uczestnictwo w różnorodnych aktywnościach mają sprzyjać integracji społecznej oraz rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczestników. Moc Gór 2024 stanowi kontynuację cyklicznego projektu Turystyczne Bonitum realizowanego od 2021 r.
  • Ważnym aspektem działania jest współpraca z wolontariuszami, którzy zgłosili się na wspólny wyjazd. Dzięki nim udział w wyjeździe może wziąć aż 22 beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM. To zapewni poczucie bezpieczeństwa, zbuduje nowy wymiar integracji społecznej oraz przybliży wizerunek „niepełnosprawnego turysty”.

Całkowita kwota dotacji: 53 793,60 zł
Wkład własny: 4 653,60 zł

Okres realizacji projektu: 25.06.2024 – 30.08.2024

Rekrutacja beneficjentów projektu:
Rekrutacja Uczestników odbędzie się spośród beneficjentów Stowarzyszenia Bonitum oraz innych organizacji czy instytucji zajmujących się OzN. Planujemy rozpocząć intensywne działania rekrutacyjne od początku czerwca (zostaną utworzone wstępne listy chętnych do udziału w wydarzeniu). Niezbędne informacje na temat wydarzenia i udziału w projekcie zostaną przekazane beneficjentom podczas procesu rekrutacyjnego oraz w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego zawierającego zapytanie o szczególne potrzeby beneficjenta, jak i kwestionariusza medycznego (informacje o stanie zdrowia uczestników są niezbędne ze względu na outdoorową specyfikę wydarzenia).

Osoby do kontaktu:
Sabina Chudzyńska , s.chudzynska@bonitum.org, tel. 602 436 319

Pliki do pobrania
Forlmualrz-zgloszeniowy Pobierz
Porozumienie wolontariat Pobierz
Karta pracy Pobierz
Ankieta - podsumowanie Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892