Turystyczne Bonitum – otwarcie sezonu 2023

Opis projektu:

w ramach zadania budżetowego : Upowszechnianie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego; okres realizacji: 01.06.2023 -30.06.2023 r. wartość zadania 9.995 zł;(liczba uczestników 20)

Całkowita kwota dotacji: 9 995 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiędziesiąt pięć, 0/100)

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 – 30-06-2023

Uczestnicy projektu: 20

Oferowane wsparcie w ramach programu:

Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona w 3 stopniowym procesie rekrutacyjnym:

Osoby do kontaktu:

Pliki do pobrania
forlmualrz zgłoszeniowy Pobierz
porozumienie wolontariat Pobierz
karta pracy Pobierz

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Adres:

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

Telefon:

713 902 884

NUMER KONTA BANKOWEGO

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892