Regulamin płatności

Płatności PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Stowarzyszenia posiadającego subkonto.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
 3. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 4. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, płatność przez portfele elektroniczne (pełna lista metod płatności obsługiwanych przez PayU dostępna jest tutaj link: https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/ ).
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny w serwisie www.payu.pl.

Darowizny cykliczne

 1. Darczyńca przekazując darowiznę cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez PayU kwoty pieniężnej, którą darczyńca sam określa. Kwota ta pobierana jest przez PayU z karty płatniczej darczyńcy.
 2. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 3. PayU nie pobiera od darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Serwis pobiera od Stowarzyszenia prowizję w wysokości 0,80% od każdej darowizny.
 4. Na dwa tygodnie przed pobraniem z karty darczyńca jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących przekazania darowizny cyklicznej (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail kontakt@bonitum.org).

Płatności PayPal

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Stowarzyszenia posiadającego subkonto.
 2. Firma PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług, jak określono na stronie opłat.
 3. Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają Umowy prawne dotyczące Usług PayPal dostępny w serwisie www.paypal.com

Przelew na telefon BLIK

 1. Przelew na telefon BLIK umożliwia dokonywania płatności na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Stowarzyszenia posiadającego subkonto.
 2. Usługa dostępna jest w Bankowości Mobilnej i aby z niej skorzystać użytkownik musi aktywować usługę Przelew na telefon BLIK na swoim telefonie.
 3. Szczegóły dotyczące usługi Przelew na telefon BLIK dostępne są na stronie operatora płatności BLIK – tutaj (link: https://blik.com/jak-korzystac-z-blika?&utm_content=tekst#przelew-na-telefon.)

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel.(71) 390 28 84 lub email: kontakt@bonitum.org. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: h.maslowski@bonitum.org.
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Wrocławskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” – w ich celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu www.bonitum.org

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem https://bonitum.org/regulamin-serwisu
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Stowarzyszenie ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych form działalności należy kierować pod adres e-mail kontakt@bonitum.org Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.