Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „BONITUM” zrodziło się z zaangażowania rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, którzy postanowili działać na rzecz swoich dorosłych dzieci. Jesteśmy grupą otwartą, przyjazną i chętnie witamy wszystkich, którzy podzielają nasze wartości, zwłaszcza rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zawsze staramy się znaleźć rozwiązania i dostarczać optymalną pomoc, choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze, mimo największych chęci, możemy pomóc każdemu. Mimo to, nasza determinacja pozostaje niezmieniona, a kolejnym etapem po Środowiskowym Domu Samopomocy BONITUM jest projekt Centrum Usług Społecznych „Dom pod Drzewem„.

Mając na uwadze potrzebę, jaką jest dobro naszych podopiecznych, jesteśmy gotowi podjąć się każdego wyzwania.

W naszej pracy kierujemy się otwartością na współpracę z różnymi podmiotami, działając intuicyjnie i podejmując odpowiedzialność za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nasza siła tkwi w gotowości do wspierania tych, którzy stawiają pierwsze kroki na swojej drodze. Mamy pełną świadomość, że współpraca przynosi ogólne wartości i otwiera szerokie możliwości osiągnięcia sukcesu. Czerpiemy więc inspirację z różnorodnych perspektyw i idei, starając się wciąż rozwijać i doskonalić nasze działania. Wspólna wymiana doświadczeń sprawia, że nasze wysiłki stają się bardziej efektywne i przynoszą pozytywne rezultaty dla wszystkich zaangażowanych. Jesteśmy dumni z tego co udało się nam osiągnąć, a jednocześnie mamy poczucie, że jeszcze sporo wyzwań przed nami. Każdego dnia staramy się pogodzić małe kroki z wielką ideą, mając jednocześnie przekonanie, że nasi podopieczni zasługują na godne życie i bezpieczną przyszłość.

Zarząd Wrocławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie :

Aleksandra Ciechanowicz – Prezes Zarządu
e-mail: a.ciechanowicz@bonitum.org

Henryk Masłowski – Wiceprezes Zarządu
e-mail: h.maslowski@bonitum.org

Maciej Domagała – Członek Zarządu
e-mail: m.domagala@bonitum.org

Zarząd jest odpowiedzialny za określenie strategicznych celów stowarzyszenia, skupiając się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inicjujemy i realizujemy różnorodne projekty aktywizacyjne, które mają na celu rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekty te obejmują wyjazdy rehabilitacyjne, warsztaty, spotkania, wykłady, oraz udział w różnych formach rozwoju kulturalnego. Nawiązujemy partnerskie relacje z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym oraz podmiotami prywatnymi. Wspólnie organizujemy wydarzenia, konferencje szkolenia i akcje społeczne, aby zwiększać świadomość i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Środowiskowy
Dom Samopomocy

Największym naszym osiągnięciem jest stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM, który stanowi wzorcowy przykład profesjonalizmu i zaangażowania zarówno rodziców naszych podopiecznych, pracującej w nim kadry oraz grona wolontariuszy. To miejsce, które nie tylko oferuje wsparcie dla 30 podopiecznych dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (ONI) ale także tworzy atmosferę partnerską, pełną cennych rad i szacunku dla każdego podopiecznego. Takie było nasze rodziców marzenie, by bycie razem nie było determinowane wykluczeniem a było wspólnotą.

Dla nas priorytetem jest, aby nasi podopieczni i ich najbliżsi czuli się zaakceptowani i wspierani. To wyjątkowe wyzwanie, ponieważ nie tylko angażujemy się w rozwój osobisty naszych podopiecznych, ale także staramy się być wsparciem dla ich rodzin.

Zbudowanie akceptacji wśród najbliższych i pomaganie im bowiem w pogodzeniu się z codziennym życiem z niepełnosprawnym dorosłym dzieckiem to zadanie, które często staje się największym wyzwaniem. Jesteśmy tu dla nich, gotowi podać pomocną dłoń w trudnych chwilach i słuchać, kiedy potrzebują wsparcia emocjonalnego

Przykłady naszej aktywności

kilkuletnia współpraca z 40. Wrocławską Drużyną Harcerską Nieprzetartego Szlaku Wędrowcy harcerze-ns.pl.
Jest to koedukacyjna drużyna zrzeszająca młodzież niepełnosprawną pod opieką drużynowej Seweryny Kuczyńskiej oraz Gabrieli Kilian (obozy, zloty harcerskie na terenie całej Polski, projekt „Stolice Europy”, akcje propagujące idee nie wykluczania społecznego osób z niepełnosprawnościami);

  • organizowanie własnym sumptem wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych celem usamodzielniania naszych podopiecznych w działaniach zarówno typowo samoobsługowych jak i decyzyjnych na poziomie planowania swojego czasu i związanych z tym ograniczeń;
  • udział i organizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem PSONI warsztatów, spotkań , wykładów zarówno dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jak i ich rodzin (tematyka dotyczącą zarówno aktywizowania rodziców jak i szerokie spektrum medyczno- zdrowotne począwszy od diagnozy, rozwoju fizycznego, seksualnego, psychicznego a kończąc na prawidłowej diecie);
  • integracja społeczna poprzez udział w różnych formach rozwoju kulturalnego naszych podopiecznych i ich rodzin;
  • współorganizacja i udział w sportowych imprezach jak: cykliczny Dolnośląski Mityng Pływacki olimpiad specjalnych, zawody kajakarskie, zawody sportów zimowych;
  • członkostwo zarówno podopiecznych jak i rodziców w Olimpiadach Specjalnych Dolnośląskich oraz Klubu OSP-NIEZŁOMNI, PROMYK WOJCIESZÓW w których to działaniach sportowych osiągamy medalowe pozycje zarówno w regionie jak i w zawodach ogólnopolskich;
  • kilkuletnia współpraca z panią Anną Lange, logopedą i reedukatorem organizującym coroczne wyjazdu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach wypoczynku letniego;
  • współpraca z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych i udział naszych podopiecznych w projekcie Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Finansowanie tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, wymaga od nas ciągłej pracy: starania się o granty, pozyskiwania funduszy z projektów, poszukiwania sponsorów. Gromadzimy również środki z tego, co podarują nam zaprzyjaźnione instytucje jak i dobrzy ludzie widzący w naszym Domu miejsce warte pomocy.

Pracując całkowicie społecznie po kilkadziesiąt godzin w miesiącu służymy posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Nasz czas dzielimy pomiędzy życie rodzinne, zawodowe i działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Wciąż się rozwijamy odpowiadając na potrzeby naszych beneficjentów, a także na szybko zmieniające się czynniki społeczne. Nie możemy bowiem pozwolić sobie na zamykanie się w bezpiecznym własnym środowisku, bo nie taka jest przecież idea otwartego społeczeństwa, do którego przygotowujemy naszych podopiecznych.

Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam osiągnąć, a jednocześnie mamy poczucie, że jeszcze sporo wyzwań przed nami. Codziennie robimy małe kroki, które przybliżają nas do wielkiego celu ponieważ wierzymy, że nasze dzieci zasługują na godne życie i bezpieczną przyszłość. My już zaczęliśmy tworzyć tę przyszłość dla nich.

Dołączysz do nas?

TWOJA POMOC FINANSOWA

Chcesz przekazać Stowarzyszeniu Bonitum dobrowolną darowiznę?

Zobacz jak to zrobić?

1. Dzięki utworzonemu przez nas kontu na tym portalu zrzutka.pl, możesz w szybki i prosty sposób przekazać nam środki pieniężne.

Pokaż zrzutkę

2. Możesz również przelać darowiznę bezpośrednio na nasze konto bankowe:

44 1090 2398 0000 0001 4774 5892

Dziękujemy! Zespół Bonitum

Partnerzy