Dom pobytu dla Osób Niepełnosprawnych

Tworząc Stowarzyszenie „BONITUM” naszym celem był Dom Pobytu dla dzieciaków, teraz Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – ONI.

Od pierwszych dni, kiedy tylko dotarło do nas kim są nasze dzieci pojawiała się myśl : co z nimi się stanie jak nas zabraknie?

Przerażające kiedy nie wiesz jaka będzie przyszłość , kiedy nie masz wsparcia instytucji, nauczycieli, lekarzy, najbliższych, przyjaciół, sąsiadów…

Szukasz po omacku rozwiązań, terapii, przynależności do świata ONI .

Stowarzyszenie
Bonitum

Czujesz się osamotniony, zagubiony i bezradny. Kiedy dziecko jest w szkole masz chwile wytchnienia, możesz dalej pracować bo rehabilitacja przecież jest droga i bywa, że niedostępna.

Potem następują magiczne 24 urodziny i zaczynasz od początku walkę z czasem szukasz miejsca do życia dla swojego dorosłego dziecka.

Nam zamarzyło się w Stowarzyszeniu Bonitum takie miejsce parę lat temu. Ale ono miało być dedykowane wszystkim ONI z różnym rodzajem niepełnosprawności, licznymi dysfunkcjami, chorobami współistniejącymi.

Nie chcieliśmy i dalej to podtrzymujemy, podziałów i szufladkowania bo to nie o to chodzi by świat ONI był czarno- biały. Dlatego jest „Projekt Skwierzyńska”, dlatego o nim opowiadamy i szukamy partnerów którzy pomogą nam osiągnąć cel.

Zobacz film

Galeria

Korzyści

1

Realizacja przedsięwzięcia przewiduje wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przewidywany efekt to przede wszystkim stworzenie warunków niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z możliwością ich zamieszkania. Kolejne korzyści to poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym, zapewnienie im opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, włączenie beneficjentów.

2

Rehabilitacja będzie stanowiła nieodłączny element postępowania leczniczego większości schorzeń, niezależnie od wieku ONI. Celem jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa. W Centrum planujemy otworzyć gabinety: rehabilitacyjnym wyposażonym w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, dostępnym dla naszych mieszkańców i oferującym szeroki zakres usług obejmujących wszystkie dziedziny rehabilitanta/ortopedy, gabinet psychologa/psychiatry, logopeda/ biofeedback. Mając świadomość procesu deinstytucjonalizacji , starzenia się społeczeństwa i ograniczonego dostępu tych usług, planujemy udostępnić te usługi beneficjentom/klientom z zewnątrz.

3

Centrum poprzez wspólny pobyt uczestników będzie w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Aktywizacja życia sąsiedzkiego uruchomienie płaszczyzny do dialogu i rozwijania więzi międzypokoleniowych. Połączenie innowacji w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej z wymiernymi korzyściami społecznymi, klubo- kawiarnia jako społeczne przedsiębiorstwo z miejscami pracy dla otwartego i chronionego rynku pracy.

Prosimy, pomóżcie bo mając ten milion możemy rozpocząć starania o duże projekty unijne, remontowe, PFRON itp., gdzie wkład własny to od 5 do 50 % wkładu własnego. Nie chcemy wiele ale i ogromnie dużo.
Dzięki Wam uda nam się na pewno!

Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie (ONI)

Partnerzy